Borůvky

zrazená láska
jísti: skromná budoucnost.
na keři – touha po slasti
v lese trhati a jísti – budeš zrazen v lásce