Bouře (Bouřka)

nástrahy
od ní býti překvapen – domácí mrzutosti
špatné zprávy.
před ní se skrýti – ujdeš nástrahám
před ní utíkati – nebezpečí
při ní pod stromem státi – můžeš lehce zahynout z neznalosti
stromy vyvracet viděti bouřkou – velké neštěstí tě mine
Velká bouře je přímo nebezpečná. Prozkoumejte tedy svou duši.
velkou slyšeti aneb viděti – dobrý zdar tvému obchodu
viděti – zlá nehoda