Brada

dlouhá – pro muže značí bohatství, pro ženu zármutek, pro chudého vzrůst dluhů
dlouhá tak, že z ní až vousy padají – úplné schudnutí
šedivá – hanba
holou mít – starost
hubená – není dobře
tlustá – dobře
vidí-li žena svou bradu s velmi dlouhým vousem – značí to smrt manžela
zrzavá – faleš