Brána

nečekaná návštěva, též změna života
široká – zlý život
na pole – zapomenouti nějakého dluhu
násilně ji otevříti – do zajetí se dostati
uzoučká – konec života
viděti: ztráta a nemoc.