Bratr / Bratranec

přátelství proti nepřátelům
loučiti se s ním – budeš truchlivý
loučiti se s ním: konec zármutku.
plovoucího ve vodě – znamená dlouhý a šťastný život
umře-li tobě – ztratíš nepřítele
viděti zesnout ho: znamená ztráta možného nepřítele.
vidíš-li ho umírati – zbavíš se nepřátel