Bratři a sestry

mluviti – starost, protivenství
mrtvé viděti – smrt nenechá na sebe dlouho čekat
viděti – radost, štěstí