Brázda

jí orati – velký zisk v budoucnu
na poli – bohatství, štěstí
ubírati se jí – čeká tě veliké štěstí
v ní upadnouti – překážky