Břeh

u něho odpočívati – štěstí a spokojenost
u něho se procházeti – do nebezpečí se vydávati