Břemeno

– znamená těžkou práci
jím obtěžkán býti – brzké ukončení tvého řízení
na bedrech nésti – starost, povinnosti, těžký úkol
sundati – dojde ti dobrá zpráva a práce se ti zdaří