Břitva

– měj se na pozoru
viděti hodně ostrou – buď velmi opatrný