Bříza

– panenství, moc ženy nad mužem v čisté duševnosti
břízový háj viděti – štěstí
useknouti ji – škoda