Brk

bílý míti: od falešného podezření očištěn býti.
jím psáti: brzká dobrá zpráva.
z husy neb jiného ptáka – radost v rodině