Brodit

se ve vodě, čistá-li – vše dobré
se ve vodě, špinavá-li je – vše zlé