Broskev

– chápat jako sexuální symbol, přičemž zralý plod je výrazem naplněné lásky
– máš pocit, že jsi mnoho ztratil, ale vydržíš-li, tato ztráta se smění na zisk … 37 [Neznámý zdroj]
– Štěstí a úspěch v každé činnosti 34, 82 [Neznámý zdroj]
– trhat a jíst: úspěch, dobrá budoucnost [Neznámý zdroj]
– vše nemilé
– zakusíš pocit mnoha ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk [Neznámý zdroj]
– Zdánlivá ztráta stane se tehdy ziskem, vytrváš-li trpělivě. … 37 [Neznámý zdroj]
– znamená dočasnou rozkoš a šalbu v době svého zrání, mimo tento čas pak marné snahy [Neznámý zdroj]
BROSKVOVÝ KVĚT – naděje [Neznámý zdroj]
darovat: hledejte a najděte novou známost [Neznámý zdroj]
darovat: Jsi všeobecně oblíbený [Neznámý zdroj]
DAROVATI – budeš dobře přijat v nové společnosti [Neznámý zdroj]
darovati – dobře uvítán býti
Darovati – dobře uvítán býti [Neznámý zdroj]
DAROVATI – dostane se ti příznivého přijetí ve společnosti [Neznámý zdroj]
dostat: někdo se bude snažit vás podvést [Neznámý zdroj]
JÁDRO – jíst: Setkáš se s tuhým odporem [Neznámý zdroj]
JÁDRO – nalezneš tuhý odpor [Neznámý zdroj]
JÁDRO JÍSTI – někdo tě oklame [Neznámý zdroj]
JÁDRO KOUSATI – děláš si nemilé známosti … 23, 88 [Neznámý zdroj]
je vám nabízena: máte co dělat s miláčkem žen
jedení broskve – znamená chorobu dětí, neúspěch v podnikání a očekávaných návštěvách hostů [Neznámý zdroj]
jíst – radost a zdraví [Neznámý zdroj]
Jíst je: znamená vážné, avšak přechodné zdravotní potíže
jíst: milostný vztah bere váš partner vážněji, než je vám milé
jíst: Potkáš se s neobyčejným stvořením [Neznámý zdroj]
JÍSTI – onemocnění bohatého [Neznámý zdroj]
JÍSTI – setkání a sblížení s milou osobou [Neznámý zdroj]
Jísti – výstraha před nemocí [Neznámý zdroj]
kvetoucí vidět: sklony k marnivosti [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ – upadneš v pokušení [Neznámý zdroj]
NA STROMĚ VIDĚTI – přijdeš do nesnází … 2 [Neznámý zdroj]
nabízet: jste miláčkem žen nabízet: jste miláčkem žen
někomu dávat – sympatická známost [Neznámý zdroj]
PECKU ROZBÍJETI – namáhavá práce [Neznámý zdroj]
pěstovat nebo zasadit: dosáhnete vysokého postavení
prodávat: materiální těžkosti vás přibrzdí [Neznámý zdroj]
ROZLAMOVATI – dobré majetkové poměry [Neznámý zdroj]
shnilá: znamená nepěkné zklamání v lásce
trhat – flirt [Neznámý zdroj]
trhat: Dostaneš se do pokušení [Neznámý zdroj]
trhati – dobré peněžité postavení dostati
TRHATI – nesnáze [Neznámý zdroj]
Trhati: do dobrého peněžitého postavení se dostati [Neznámý zdroj]
utrhnout ze stromu nebo setřást; jste v lásce nedočkaví
vidět aneb je jísti, štěstí, radost a zdraví [Neznámý zdroj]
vidět je na stromě – dosáhnutí touženého cíle [Neznámý zdroj]
Vidět je růst: signalizuje zradu v lásce nebo v přátelství
vidět: smíte jednou ochutnat více ze sladkých plodů lásky
VIDĚTI – nemožná přání [Neznámý zdroj]
viděti aneb jísti – štěstí, radost, zdraví
viděti na stromě – dostaneš se do nesnází
zavařovat: Majetek budeš schraňovat [Neznámý zdroj]
zkažené: jsou znamením brzké choroby u dětí