Brouci

mnoho svárů v domě
a krev – nejezdi nikam
štípají-li – rvačka