Brouk

svárlivý a ničemný člověk se blíží
viděti ho – zloděj nablízku