Brus (Bruska, Brousítko)

– klevety
– velká radost
míti na dvoře a brousiti na něm – pomluvy, klevety a mrzutosti