Brusič

šlejfíře viděti – s potměšilou osobou do hádky přijíti