Brýle

– domýšlivost, též sblížení se s vlivnou osobou
míti – čestné postavení
míti nebo používati: ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se.
nositi – měj se před falešnými přáteli na pozoru
nositi: opatrnost před přáteli.
si nasazovati – výnosné zaměstnání
sobě koupiti – chtějí tě ošidit