Buben

– cesta
– klepy budou rozneseny
na bubny tlouci – v rozepři se dobře hájiti
slyšet – noviny
slyšeti na bubny tlouci – do opravdové hádky přijíti
slyšíš-li – špatná pověst o tobě bude rozšířena