Bůh (Bohyně)

hovořiti slyšeti: radost.
chváliti – nemoc a utrpení
chváliti ho: trápení.
jeho ruce po sobě vztahovat viděti – požehnání, štěstí, bohatství
s ním mluvit – velká radost
slib bohu učiniti – velké štěstí a spokojenost
viděti – radost a útěcha
viděti ho, s ním mluviti: starosti a zármutek.
vzývati – radosti se dožíti
vzývati ho: radost