Buvol

vidět běžeti divokého – přijde do domu nemilý host
viděti – velký zisk
viděti: velká ztráta