Cesta

na pěkné se procházeti – štěstí a radost, úzká – starost, zármutek
konati – mrzutostem ujíti