Chalupa

Chalupu viděti – trpělivost v trápení, do chalupy se skrýti – útočiště hledati, v chalupě se zdržovati – těžká práce