Chleba

Chleba péci – cokoliv započneš, podaří se ti, plesnivý – zlé nepřátele, když je černý – chudobným zisk, bohatým škodu
Chleba míti dobře vypečený – vážnost, spálený – lehkomyslnost, jísti teplý – nemoc
Chleba zkažený viděti – nestálé štěstí
Chleba zadělávat viděti – užitek