Chlév

Chlév kravský, v něm spáti – brzké zdraví, v něm býti – služebnost, s krásným dobytkem viděti – zámožnost
Chlév svinský ( vepřín ) – slabost