Císař (Král)

Císaře a krále viděti – mnoho štěstí míti, s ním mluviti – vážnost míti