Citera

Citera, hráti na ní – býti příjemný, děvče hrát viděti – budeš milován