Citrón

Citrón – vytlačený býti , kvésti viděti – v cizí zemi ustanoven býti

Citrón jísti aneb viděti – spokojenost, dobře se ti povede