Cukr

Cukr jísti – mlsným býti, tlouci – lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukr darem obdržeti – lichocením trápen býti