Dělo / Kanón

Dělo aneb kanón vypáliti aneb viděti – zármutek a starost