Divák

Divákem při nějaké slavnosti býti – do společnosti určitě přijíti