Dlužit

Dlužen býti aneb dlužníka viděti – směřuješ k bohatství