Drahokam

Drahokam na sobě míti – potupa, viděti – čest, ztratiti – blízké neštěstí, koupiti – užitek v obchodě