Dřevo

Dříví kupovati – ocitneš se brzy v nouzi
Dub krásný viděti – bohatství a dlouhý věk, pod dubem se milovati – štěstí