Drůbež

Drůbež ve vodě viděti – tvé přání se vyplní, kupovati – zle