Druh / Družba / Družička

Druh, společník – lenost a chudoba
Družbou na svatbě býti – čest a dobrá budoucnost
Družičku na svatbě aneb pohřbu viděti – čekej na zlepšení svého postavení