Duch / Duchové

Duchovenstvo – dlouhý život plný trampot
Duchy viděti – zpráva o úmrtí, od nich býti zastrašen – na zlých cestách býti