Fabrika

Fabriku viděti – výnosný obchod, velkou – zdar a štěstí