Galejník

jím býti: nadání k zločinnosti
viděti: odvaha, smělost.