Hádka

Hádka mezi mužskými a ženskými osobami – zamilovati se
Hádka mezi muži – žárlivost, mezi ženami – protivenství