Hadrník

Hadrníka viděti – budeš míti co do činění s prostořekými lidmi