Hadry

Hadry nositi – chudoba, sbírati – strastiplné živobytí