Havran

Havrany viděti – od nepřátel obklíčen býti
slyšet křičet – vyzrazení nějakého zlého úmyslu
okolo sebe vidět létati – úmrtí
když něco odnášejí – do smrtelných úzkostí přijíti