Hedvábí

Hedvábí potřebovati – dobrý obchod, dělati – ve svém řízení nejistý býti, červené viděti – lehkomyslné vydání
Hedvábné šaty míti – dostaneš zámožnosti, roztrhati – štěstí nepoznáš