Hlava

Hlavu viděti useknutou – ztráta nejlepšího přítele, oholenou – neštěstí a šibalství, tuze velkou míti – budeš velice bohatý, viděti zkroucenou a křivou – pocestným brzký návrat, jiným výstraha
Hlavu viděti holou – utrhačnosti se dozvíš, růsti viděti – od bídy budeš osvobozen, s rozcuchanými vlasy – rozepře, s dlouhými vlasy – ctěn býti, s černými vlasy – dlouhé živobytí, sobě umývati – málo léků potřebovati, sobě holiti – nebezpečná nemoc, useknout viděti – ztratíš dobrého příznivce, sám useknout jinému – štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli
Hlava když se spícímu usekne – svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí
Hlavy kreslené aneb malované viděti – přičinlivost
Hlavy bolení míti – ztráta nějakého požadavku