Holení

Holič, když tě holí – budeš pomlouván
Holiti se sám – ztráta jmění
Holou hlavu míti – vysoké stáří dosáhnouti, viděti – vysmíván býti