Honba

Honba – chuť k ženění, při honbě zvěř chybiti – se svými zámysly propadnouti
Honiti malou zvěř – předsevzetí, velkou zvěř – dobrý zdar tvých záležitostí