Host

Host, pozván býti jako host – ve svém očekávání se zmýliti
Hosty, je napřed viděti – závist a různice, dostati – nepředvídané výlohy, u sebe přechovávat – přátelskou službu konati, s nimi se rozloučiti – rozloučení