Hostina (Hostinský)

Hostina – pomíjející radovánky
Hostinským býti – nemocným smrt, jiným nebezpečí života
Hostinského viděti aneb s ním mluviti – poučení obdržeti